A Gestió del Paper Sabadell li facilitem la recollida i reciclatge de tot tipus de residus industrials (des d´expositors, ordinadors, cd´s, bosses, cadires, etc) que li ocupa un espai innecessari a la seva oficina o magatzem i que potser no compleix alguna de les normatives referents als residus informàtics.

En una retirada podrem desallotjar tots els residus.

Un cop arriben els residus a la planta de Gestió del Paper Sabadell, es procedeix primer a la possible eliminació i destrucció, si s´escau, de la informació i dades confidencials que puguin contenir, i desprès a un tenaç tractament de reciclatge.

Acabat tot el procés, entregarem a l´empresa sol·licitant o client, el corresponent certificat de reciclatge.

Gestió del Paper Sabadell està fermament compromesa en la protecció i conservació del medi ambient i contribueix en l´optimització de la gestió i procés de destrucció d´arxius confidencials, utilitzant els mitjans i recursos adequats.


  • Servei de contenidors

    Per a totes les necessitats


        Llegir més aquí    
  • Per què nosaltres

    50 anys al seu servei


        Llegir més aquí